Sevgili Öğrencilerimiz,
Bu anket çalışması, bölümümüzün sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına katkı sağlamak için hazırlanmıştır. Amacımız, bölümümüzden mezun olacak öğrencilerimizin, öğretim, hocalarımız, üniversite olanakları, üniversite-bölüm-fakülte hakkındaki değerlendirmelerini öğrenmek ve program çıktılarına ne kadar ulaştıklarını tespit etmektir. Bu sebeple, aşağıda yer alan sorulara vereceğiniz sizin fikirlerinizi yansıtan samimi cevaplar, bölümümüzün kalite seviyesini yükseltmek için çok önemli bir yol gösterici olacaktır.

Bu ankette 22 soru var.