Kullanıcıların Mobil Uygulama Kullanım Davranış Farklılıklarını Anlamak: Akıllı Telefon Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma
 
 
Yukarıda adı yazılı araştırmaya katılmak üzere davet edilmiş bulunmaktasınız. Aşağıdaki bilgileri lütfen dikkatlice okuyunuz.

Bu çalışmada, gerek bireylerin gerekse de özel sektör ve ilgili kamu kuruluşlarının kullanımına sunulması için, bireylerin akıllı telefon kullanım davranışının; mobil uygulama seçiminden yoğun kullanım hali gelişene kadarki süreç bakımından, olası kişilik ve yaşam tarzı grupları bağlamında tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

Çalışmamız sonunda toplumsal, kültürel, akademik, ekonomik ve ulusal güvenlik alanlarında görülecek etkilerin birey, politika yapıcılar, iş dünyası, öğrenci- veli ve öğretmen/ akademisyen, aile üyeleri ve STK' lar nezdinde fayda sağlaması beklenmektedir. 

Çalışmamız için Gebze Teknik Üniversitei Etik Kurulu' ndan gerekli izinler alınmıştır. Tüm anket metninin cevaplanması ortalama 15 dk alacaktır.

Bu çalışmaya katılıp katılmamakta tamamen özgürsünüz. Gerekli gördüğü takdirde araştırmanın herhangi bir kısmında ayrılabilirsiniz. Araştırmanın hiçbir aşamasında kimlik bilgilerinize dair bir veri talep edilmemektedir. "Kod ad" üzerinden elde edilen bilgiler dahi gizli tutulacaktır. Araştırma kapsamında elde edilen bilgiler sadece bilimsel amaçlarla kullanılacaktır. 

Araştırma ile ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız araştırmacıya nurullahtas@gtu.edu.tr e-posta adresi veya 0262 605 14 45 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.