Diyabetli Hastaların Diyabet Yönetimi
 

 

ARAŞTIRMAYA KATILMA FORMU

 

Değerli katılımcımız,

 

Bu çalışma Sağlık Psikolojisi dersi kapsamında Öğr. Gör. Ezgi Deveci danışmanlığında Emrah Duran ve Oğuzhan Ordu tarafından yürütülmektedir. Bu araştırma “Diyabetli Hastaların Diyabet Yönetimine ilişkin Öz-etkililik algısı, Beden algısı ve İyilik Halinin Değerlendirilmesi” amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmanın amacına ulaşması için sizden beklenen, bütün soruları eksiksiz, kimsenin baskısı altında kalmadan, size en uygun cevapları içtenlikle verecek şekilde cevaplamanızdır.  Kimlik bilgilerinizle ilgili herhangi bir soru sorulmayacaktır. Araştırma yaklaşık olarak 15 dakika sürecektir. Araştırmada kişisel bilgileriniz saklı tutularak elde edilen bulgular araştırma makalesinde yayınlanacaktır. Çalışma bir risk içermemektedir. Katılım tamamen gönüllülük esasına dayanmakta olup araştırma esnasında herhangi bir neden belirtmeksizin çekilme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda yer alan ve araştırmadan önce katılımcıya verilmesi gereken bilgileri okudum ve katılmam istenen çalışmanın kapsamını ve amacını, gönüllü olarak üzerime düşen sorumlulukları anladım. Çalışma hakkında yazılı ve sözlü açıklama aşağıda belirtilen araştırmacı/araştırmacılar tarafından yapıldı. Bu çalışmaya tamamen gönüllü olarak katılıyorum ve istediğim zaman yarıda kesip çıkabileceğimi biliyorum. Bana, çalışmanın muhtemel riskleri ve faydaları sözlü olarak anlatıldı. Kişisel bilgilerimin özenle korunacağı konusunda yeterli güven verildi. Verdiğim bilgilerin bilimsel amaçlı yayımlarda kullanılmasını kabul ediyorum.

Sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.

Araştırmacı e-mail: emrah.duran@isik.edu.tr

Araştırmacı e-mail: oguzhan.ordu@isik.edu.tr