ALSFRS-R
 

ALS Fonksiyonel Değerlendirme Ölçeği  

ALS/MNH hastalarının fiziksel durumunu takip etmek için kullanılan bir ölçektir. 

ALSFRS-R skoru, ALS hastalığının ilerlemesi konusunda bilgi verebilir.
Günümüzde ALSFRS-R olarak (ALS functional rating scale revised) kullanılmaktadır.
En yüksek skor 48 dir. Fiziksel yetenekler azaldıkça skor düşmektedir.
12 sorudan oluşmaktadır.  Tüm soruların yanıtlanması zorunludur.