ACİL TIP UZMANLIK TEZLERİNİN BİLİMSEL MAKALE OLARAK YAYINLANMA ORANI
 
 

Sayın Meslektaşım;

Bu anket formu “Acil Tıp Uzmanlığı Alanında Yapılan Uzmanlık Tezlerin Literatüre Sağladığı Katkıyı Araştırmak” üzere hazırlanmıştır.  Çalışmamız İstanbul Medipol Üniversitesi Etik Kurul tarafından onaylanmıştır. Anket çoktan seçmeli olup, 17 sorudan oluşmaktadır. Anket için ayıracağınız süre yaklaşık 2 dakikadır.

Ankete katılımınız gönüllü olmalıdır. Verdiğiniz cevaplar gizli tutulacak, yalnızca araştırma için kullanılacak, bireysel bilgileriniz kimse ile paylaşılmayacaktır. Uygun görmeniz halinde ankete katılmayabilir ya da anketi cevaplandırmayı sonlandırabilirsiniz.

Zaman ayırdığınız, içten cevaplarınızla araştırmaya katkı verdiğiniz için teşekkür ederim.

1998-2017 tarihleri arasında Acil Tıp Uzmanı olduysanız bu anketi doldurunuz!!!

Saygılarımla.

 

    Dr. Öğr. Üyesi Fatih Nazmi YAMAN

            İstanbul Medipol Üniversitesi

Çamlıca Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servis