Sevgili Öğrenciler,                                                                         

 

Staj değerlendirme anketinin yapılma amacı öğrencilerimizin yapmış oldukları stajların onlara faydalı olup olmadığını, meslekleri ile ilgili onlara ön tecrübe kazandırıp kazandırmadığı gibi sonuçları elde etmektir. Bu sebepten anketteki soruları samimi bir şekilde okuyup cevaplamanız bölüm içi iyileştirme ve yönlendirme çalışmalarında bize yardımcı olacaktır. Anket sonuçları bölüm panosunda yayınlanacaktır.