Sayın Yönetici; Bu anket formu, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülmekte olan “Çevre Yöneliminin Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimine Etkisi ve Dış Çevre Baskısının Düzenleyici Rolü” konulu doktora tezi ile ilgilidir. Anket formu ile elde edilen bilgiler tamamen gizli tutulacak ve hiçbir şekilde üçüncü şahıslara verilmeyecektir. Ayrıca elde edilen verilerin analizleri genel durumunu yansıtacak ve firmanızın adı kesinlikle kullanılmayacaktır.

İlginize şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla.

İletişim: Ayşe Aydan AYDIN (Tel:0506 248 08 06) & Ümit SÖNMEZ (Tel:05326386267)

            Gaziantep Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü 27310

           e-mail: ayaydanaydin@hotmail.com