Göç Nedenleri Anketi
 

Ajansımız tarafından ilçelerin göç verme nedenlerinin araştırıldığı bir çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmada sizlerin de görüşlerinden  yararlanmak adına bu anket hazırlanmış olup, kişisel bilgiler içermemektedir. Bu ankette sizden beklenen ilçelerde göç verme nedenleri arasından en önemli gördüğünüz üç tanesini seçmenizdir. Anket 5 adımdan oluşan oldukça kısa bir ankettir. Anketi doldurarak çalışmamıza katkı vermeniz oldukça önem arz etmektedir.