Değerli Katılımcı,

 

Bu form, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Programı kapsamında yürütülen bir araştırmaya veri toplamak amacıyla hazırlanmıştır. Soru formumuz aracılığıyla derlenecek veriler yalnız akademik amaçla kullanılacaktır. Soru formundaki ifadeleri yanıtsız bırakmamanız çalışmamız için önemlidir. 

Aşağıda verilmiş olan ifadelerin her birini okuyarak ilgili maddenin sizi ne derece ifade ettiğiniz belirtmenizi istemekteyiz. Bu ifadelerin sizin için ne derecede önemli olduğunu 1'den 5'e kadar sıralanan seçeneklerden en uygun olanını işaretleyerek belirtiniz.