Sayın Katılımcı

COVID-19'un iş yaşamındaki yansımalarını incelemek amacıyla hazırlanan bu anket formu toplam 4 bölümden oluşmaktadır. Ankette size uygun kutucuğu X şeklinde işaretlemeniz yeterlidir. Ankette siz değerli katılımcılardan hiçbir şekilde kimlik belirtici bilgi istenmemekle birlikte sonuçlar sadece bilimsel amaçlı kullanılacaktır. Ayırdığınız zaman ve araştırmaya verdiğiniz katkıdan dolayı teşekkür ederiz.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CANBEK

mcanbek@artvin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Osman YALAP

osman.yalap@artvin.edu.tr