Değerli katılımcı, bu anket Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalında yürütülmekte olan yüksek lisans tez çalışması kapsamında hazırlanmıştır. Çalışmada lisans eğitimine devam eden sosyal hizmet öğrencileri ve iibf öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi amaçlamaktadır. Çalışmaya katılımınız gönüllülük esasına dayanmakta olup verdiğiniz cevaplar yalnızca bilimsel amaçlar doğrultusunda kullanılacaktır. Araştırmanın geçerliliği açısından soruların tamamının cevaplanması ve seçeneklerden size en doğru olanı seçmeniz önemlilik arz etmektedir. Bu formu onaylamanız bu araştırmaya katılmayı kabul ettiğinizi ifade etmektedir. Çalışmada kimlik bilgilerinize yer verilmemekte ve cevaplarınızın gizliliği sağlanmaktadır. Anket formunu doldurmanız yaklaşık 10-15 dakikanızı alacaktır.Bilgi almak istediğiniz bir konu olursa bize mrv_dskn@hotmail.com e-posta adresinden ulaşabilirsiniz. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.

Merve DAŞKIN

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Emre Göktürk