Sevgili Öğrencimiz,
Bu anketle Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin Fakülte genel memnuniyeti konusunda görüşlerinin alınması amaçlanmaktadır. Bunun için aşağıda sıralanan konulara ilişkin memnuniyet derecenizi saptamaya yönelik önermeler hazırlanmıştır.
Lütfen her maddeyi dikkatle okuduktan sonra, duyduğunuz memnuniyet derecesini işaretleyin. Ankete verdiğiniz cevaplar sadece Bölümümüz tarafından değerlendirilecektir. Bu anketler neticesinde Bölümümüzdeki eksiklikler tespit edilip gerekli iyileştirmeler yapılacaktır. Bu yüzden anketleri lütfen dikkatli şekilde doldurun.
Not: Anket sonuçları sadece bölümümüzde değerlendirilecek ve üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.