Marmara Üni. Endüstri Müh. İşveren Anket Formu
 

Sayın İşveren,


Mezunlarımızın iş yaşamlarında kaliteli hizmet verebilmeleri, üniversitemiz ve bölümümüz açısından büyük öneme sahiptir. Bu amaçla sizden geri dönüşünü beklediğimiz aşağıdaki anket formunu hazırladık. Bu anket ile bölümümüz mezunları genel kriterler açısından değerlendirilecektir. Değerli vaktinizi ayırarak dolduracağınız bu anket mezunlarımızın bilgi ve becerilerinin, kendilerine verilen görevlere yaklaşımlarının, problem çözme yetilerinin, yaşam boyu öğrenmeye yatkınlıklarının vb. ölçülmesi konusunda Fakültemize yardımcı olacaktır.

 

Mezunlarımız ile ilgili sunulan anket formunun doldurulması ile ilave görüş ve önerilerinizin belirtilmesi Fakültemiz için büyük önem arz etmektedir. Katılımınız için çok teşekkür ederiz.


Saygılarımızla,

                                                                                   

                                                                                                                                                              Marmara Üniversitesi
                                                                                                                                                              Mühendislik Fakültesi
                                                                                                                                               Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı
                                                                                                                                                     Prof. Dr. Çiğdem ALABAŞ USLU