TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNSAN ARAŞTIRMALARI İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

(Araştırmacının Açıklaması)

“Trafikte Genç Sürücülere Yönelik Tutumlar Ölçeği’nin Geliştirilmesi” başlıklı bir araştırma yapmaktayız. Sizin de bu araştırmaya katılmanızı bekliyoruz. Ancak hemen söyleyelim ki bu araştırmaya katılıp katılmamakta serbestsiniz. Çalışmaya katılım gönüllülük esasına dayalıdır. Kararınızdan önce araştırma hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Bu bilgileri okuyup anladıktan sonra araştırmaya katılmak isterseniz lütfen aşağıdaki kutucuğu işaretleyiniz, katılmayı kabul etmiyorsanız sistemden çıkış yapabilirsiniz. Bu araştırma TOBB ETÜ Fen Edebiyat Fakültesi'nde; Psikolog Beril Deniz, Dr. Öğretim Üyesi Yeşim Üzümcüoğlu Zihni ve Dr. Öğretim Üyesi Suzan Ceylan Batur tarafından gerçekleştirilecektir. Bu araştırmayı yapmak istememizin amacı trafikteki genç sürücülere yönelik tutumların yönünün incelenmesidir. Bu çalışmaya katılımınız araştırmanın başarısı için önemlidir. Eğer araştırmaya katılmayı kabul ederseniz genç sürücüleri değerlendirerek Sürücü Davranışları Ölçeği ve Sürüş Becerileri Ölçeği’ni doldurmanız, kendi bilgileriniz doğrultusunda ise Trafikte Öfke İfadesi Ölçeği, Trafikte Genç Sürücülere Yönelik Tutumlar Ölçeği ve Demografik Bilgi Formu doldurmanız gerekmektedir. Bu araştırmada doğabilecek herhangi bir risk yoktur. Bu çalışmaya katılmanız için sizden herhangi bir ücret istenmeyecektir. Çalışmaya katıldığınız için size ek bir ödeme de yapılmayacaktır. Bu çalışmaya katılmayı reddedebilirsiniz. Bu araştırmaya katılmak tamamen isteğe bağlıdır. Çalışmanın herhangi bir aşamasında onayınızı çekme hakkına da sahipsiniz.

(Katılımcının Beyanı)

Dr. Öğretim Üyesi Yeşim Zihni Üzümcüoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Suzan Ceylan Batur ve Psikolog Beril Deniz tarafından TOBB ETÜ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde bir araştırma yapılacağı belirtilerek bu araştırma ile ilgili yukarıdaki bilgiler bana aktarıldı. Bu bilgilerden sonra böyle bir araştırmaya “katılımcı” olarak davet edildim. Eğer bu araştırmaya katılırsam araştırmacı ile  abul  kalması gereken bana ait bilgilerin gizliliğine bu araştırma sırasında da büyük özen ve saygı ile yaklaşılacağı,araştırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında kişisel bilgilerimin özenle korunacağı konusunda bana yeterli güven verildi. Bu araştırmaya katılmak zorunda değilim ve katılmayabilirim. Araştırmaya katılmam konusunda zorlayıcı bir davranışla karşılaşmış değilim. Araştırmanın yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden çekilebilirim. Ancak araştırmacıları zor durumda bırakmamak için araştırmadan çekileceğimi önceden bildirmemin uygun olacağının bilincindeyim. Araştırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir maddi sorumluluk altına girmiyorum. Bana da bir ödeme yapılmayacaktır. Araştırma uygulamasından kaynaklanan nedenlerle herhangi bir sorununun ortaya çıkması halinde, sorunun çözülmesi ile ilgili gerekli müdahalenin yapılacağı konusunda bana güvence verildi. Araştırma ile ilgili bir sorum olduğunda, Yeşim Zihni Üzümcüoğlu’na yzihni@etu.edu.tr, Suzan Ceylan Batur’a suzanceylan7@gmail.com ve Psikolog Beril Deniz’e berildeniz97@gmail.com e-posta adreslerinden ulaşabileceğimi biliyorum. Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Kendi başıma belli bir düşünme süresi sonunda adı geçen bu araştırma projesinde “katılımcı” olarak yer alma kararını aldım. Bu konuda yapılan daveti büyük bir memnuniyet ve gönüllülük içerisinde kabul ediyorum.

Araştırmaya katılmayı kabul ettiğinize dair lütfen aşağıdaki kutucuğu işaretleyiniz, katılmayı kabul etmiyorsanız sistemden çıkış yapabilirsiniz.