Sayın Hocam, Değerli Meslektaşım;

 

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Etiği ve Tarihi AD.’da Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN danışmanlığında yürüttüğüm ‘Türkiye’de Hekim ve Hemşirelerin Yaşam Sonu Kararları Hakkındaki Tutumları’ başlıklı doktora tezimin anket formu aşağıdadır. Seçmeli sorulardan oluşan ve en fazla 8-12 dakikanızı alacak anketi değerli zamanınızı ayırarak cevaplayabilirseniz çok sevinirim. Tamamen gönüllülük esasına dayalı bu çalışmayı sizin desteğiniz olmadan yapabilmemin imkansız olduğunu belirtir, desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim.

 

Saygılarımla,

 

Deniz SAY ŞAHİN