Sayın İşveren,

 

Mezunlarımızın iş yaşamlarında kaliteli hizmet verebilmeleri üniversitemiz ve bölümümüz açısından büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla sizden geri dönüşümünü beklediğimiz aşağıdaki anket formu hazırlanmış olup, bu anket formunda bölümümüz mezunları genel kriterler açısından değerlendirilecektir. Değerli vakitlerinizi vererek dolduracağınız bu anket formu mezunlarımızın bilgi ve becerilerinin, kendilerine verilen görevlere yaklaşımlarının, problem çözme yetilerinin, yaşam boyu öğrenmeye yatkınlıklarının vb. ölçülmesi konusunda bize yardımcı olacaktır. Mezunlarımız hakkında verilen anket formunun doldurulması ve ilave görüş ve önerilerinizin belirtilmesi bizim için büyük önem arz etmektedir. Bu anket formunu doldurarak yapacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ederiz.

 

Not: Firmanızda ya da biriminiz altında daha önceki senelerde çalışmış Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunlarımız da değerlendirilebilir.

 

Saygılarımızla,

 

Prof. Dr. Cem Ünsalan

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı

Mühendislik Fakültesi

Marmara Üniversitesi