BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU isimli anket tamamlanmıştır. İlginiz için teşekkür ederiz.