Sayın Katılımcı;

Bu anket Öğr. Gör. İlhami AY ve Doç. Dr. İlknur BİLGEN tarafından Türk inşaat sektöründe çalışan mimar ve inşaat mühendislerinin iş tatmininin iş performansı arasındaki ilişkiyi incelemek için hazırlanmıştır.

Ankette kişi ya da kurumlar hakkında bilgi toplamak amaçlanmamış olup verilen yanıtların istatistiksel olarak değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu nedenle, anketi şirketi adına cevaplayan kişi ve şirketinin ismi sorulmamıştır.

Ankette mesleğinizin çeşitli yönleriyle ilgili cümleler yer almaktadır. Mesleğinizden ne derece memnun olduğunuzu karşılarına (X) işareti ile belirtiniz.

Çalışmaya zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.