Sayın Katılımcı,

Bu çalışmanın adı Alzheimer/ Demans Hastalarının Yakınlarına Hastalarda İşitme Kaybı Varlığının Anket Çalışması İle Sorgulanması olup, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü 4.sınıf öğrencileri Pınar İNCE, Merve ZENGİN ve Emine ERGİN' in lisans bitirme tezi kapsamında yapılmaktadır. Bu çalışma ile Alzheimer/ Demans hastalığı ve işitme kaybı arasındaki bağlantıyı bulmak hedeflenmiştir.

Bu araştırma kapsamında katılımcılara 1. derece yakını oldukları Alzheimer/ Demans hastalarının hastalığın önceki ve sonraki dönemine ilişkin işitme kaybına yönelik 18 adet kapalı, 1 adet açık uçlu soru sorulmaktadır. Her bir soru için yalnızca 1 cevap verilmelidir.

Bu çalışmaya katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır. Çalışmaya katılmama ve çalışmanın herhangi bir aşamasında çalışmadan ayrılma hakkına sahipsiniz. Anketi yanıtlamanız katılım için onam verdiğiniz anlamına gelmektedir.