Marmara Üni. Endüstri Müh. Mezun Anket Formu
 

Değerli mezunlarımız,

 

Evrensel ölçütlerde mühendisler yetiştirmeyi kendine amaç edinen Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, eğitim-öğretim programlarında geniş çaplı bir iyileştirme ve yeniden yapılanma çalışması yürütmektedir. Bu nedenle elde edilen izleme sonuçlarına göre eğitim-öğretim programlarımızda gerekli düzenlemeler ve değişiklikler yapılacaktır. Bu değerlendirmeler için en önemli girdilerden birini görüşleriniz oluşturacaktır.

 

Anketlerden elde edilecek sonuçlar ışığında çıktıların sürekli olarak izlenip değerlendirildiği ve bu değerlendirmelere göre eğitim-öğretim programlarımızın amacını yerine getirmek için yöntemlerin iyileştirildiği dinamik bir yapıya kavuşacağız. Katkılarınız için çok teşekkür ederiz.


                                                                                   

                                                                                                                                                              Marmara Üniversitesi
                                                                                                                                                              Mühendislik Fakültesi
                                                                                                                                                              Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı
                                                                                                                                                              Prof. Dr. Çiğdem ALABAŞ USLU