MEZUN AŞAMASINA GELEN ÖĞRENCİ ANKETİ

Sevgili Öğrencimiz,

 

Bu anket çalışması Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünün ilke edindiği sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına yol gösteren veri toplama yöntemlerinden biridir. Bu anketin yapılış amacı bölümümüzden mezun olacak öğrencilerimizin program çıktılarına ne ölçüde ulaştıklarını tespit etmektir. Mezun olacak öğrencilerimiz bölümümüz için önemli paydaşlardır. Bu sebeple onların aşağıda yer alan sorulara verecekleri samimi cevaplar bölümümüzün kalite seviyesini yükseltmek ve program çıktılarını güncellemek için bize yol göstereceklerdir.

 

Not: Anket sonuçları sadece bölümümüzde değerlendirilecek ve üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.