T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 

MEZUN ÖĞRENCİ ANKETİ

Sevgili Mezunumuz,

 

Bu anket çalışması Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünün ilke edindiği sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına yol gösteren veri toplama yöntemlerinden biridir. Bu anketin yapılış amacı bölümümüzden mezun olan öğrencilerimizin program çıktılarına ne ölçüde ulaştıklarını tespit etmektir. Mezunlarımız bölümümüz için önemli paydaşlardır. Bu sebeple onların aşağıda yer alan sorulara verecekleri samimi cevaplar bölümümüzün kalite seviyesini yükseltmek ve program çıktılarını güncellemek için bize yol göstereceklerdir.

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Mezunları grubu için:

https://www.linkedin.com/groups/8515932/profile

 

Not: Anket sonuçları sadece bölümümüzde değerlendirilecek ve üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.