Kullanım Koşulları

Surveey.com’un (bundan sonra "Biz" veya "Surveey" olarak anılacaktır) sahibi ve işletmecisi Kokteyl, Inc.dir. Hizmetlerimizin kullanıcılarının (bundan sonra “siz” veya “Kullanıcı” olarak anılacaktır) yararına bir İnternet Web Sitesi (bundan sonra “Site” olarak anılacaktır) sunmakta ve sürdürmekteyiz. Sitemizde, bireyselleştirilmiş anketler oluşturmanıza, anket sonuçları elde etmenize, ilgili hizmetleri (bundan sonra tümü ve uygulanabildiği yerlerde “Hizmetler” olarak anılacaktır) kullanmanıza imkân vermek için barındırılmış araçlar ve işlemler sağlamaktayız.

Sitemizin Hizmetleri ve kullanımı size bu Kullanım Koşullarında ifade edilen şartlar ve koşullara (bundan sonra “Kullanım Koşulları” veya “Sözleşme” olarak anılacaktır) Gizlilik Politikamız ve bu Sitede ifade edilen diğer kurallar ve politikalara tabi olarak sağlanmaktadır. Aşağıdaki şartlar ve koşullar ile bu Sitede ifade edilen diğer şartlar ve politikalar sizinle Surveey.com arasındaki tüm anlaşmayı kapsar ve aramızdaki bütün önceki anlaşmaların yerine geçer.

1. ONAY VE KABUL

LÜTFEN AŞAĞIDAKİ BU SÖZLEŞME KOŞULLARINI DİKKATLE OKUYUNUZ. KAYIT SÜRECİNİ TAMAMLAYARAK BU SÖZLEŞMEDE VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZDA İFADE EDİLEN BÜTÜN ŞART VE KOŞULLARI KABUL ETMEKTE VE ONAYLAMAKTASINIZ. BURADA 18 YAŞINDA VEYA DAHA BÜYÜK OLDUĞUNUZU TEYİT ETMEKTESİNİZ.

2. KULLANICI SORUMLULUKLARI.

Bu Kullanım Koşulları size önemli yükümlülükler vermektedir. Aşağıdaki sorumlulukları kabul etmektesiniz:

Anti-Spam politikamıza riayet. Lütfen aşağıda Bölüm 7’ye bakınız.
Hizmetlerin sadece yasalar çerçevesinde kullanımı. Lütfen aşağıda Bölüm 8’e bakınız.
Anket içeriği, e-posta /SMS içeriği, adres defterleri ve irtibat bilgileri dâhil ama bununla sınırlı kalmaksızın hesaptaki bütün içeriğin oluşturulması ve yönetilmesi.
İrtibat bilgisinin çıkarılması ve eposta/cep numarası listelerinden ve adres defterinden çıkmak isteyenler ile geçersiz olanların anında çıkartılmasını da kapsayacak şekilde E-posta/cep numarası listesi ve Adres defteri yönetimi.
Sitemiz ve Hizmetlerimizi kullanmanızla ilgili bütün faaliyetler için tam sorumluluk.
Bu Kullanım Koşullarında ifade edilen bütün diğer yükümlüklere riayet.
Gerekli veya uygun olarak değerlendirdiğimizde önceden haber vermeksizin hesap(lar)ınızı devre dışı bırakma hakkını mahfuz tutmaktayız. Site ve Hizmetlerini, riski size ait olmak üzere girip kullanmaktasınız. Surveey.com faaliyetlerinizden, anketlerinizden, içerikten, sonuçlardan veya yanıtlayanların sorularından, diğer verilerden veya Sitenin veya Hizmetlerin kullanımı ile ilgili herhangi başka bir husustan sorumlu değildir. Hizmetleri herhangi bir zamanda sonlandırma veya hesabınızı devam ettirmeme hakkını mahfuz bulundurduğumuzdan anket sonuçlarınızı ve diğer verileri kendi kişisel kayıtlarınızda tutmanızı öneririz. Hesap(lar)ınızdan silinmiş veya hesap(lar)ınıza eklenmiş olan herhangi bir veriden sorumlu değiliz. Şayet bir Kullanıcı hesabı 12 ay için hareketsiz kalırsa, hesabı devre dışı bırakacağız.

3. SUNULAN HİZMETLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI; KULLANIM KOŞULLARI.

Hizmetleri ve/veya Siteyi, önceden haber vererek veya haber vermeksizin değiştirebileceğimizi veya sonlandırabileceğimizi onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Ayrıca, bu Kullanım Koşullarını, Hizmetler için aldığımız ücretler de dâhil olmak üzere değiştirebiliriz. Hizmette Değişiklikler, sınırsız olmak üzere, azamî izin verilebilir hafıza alanı, E-Posta/SMS Liste Yöneticisinde izin verilen giriş sayıları, anket katılımcılarının sayısı, anket sayıları ve site üzerinde oluşturulabilecek, kaydedilebilecek, gönderilebilecek veya kullanılabilecek anket sorularını içerebilir (tümü bundan sonra "Limitler" olarak anılacaktır).

Yaptığımız değişiklikleri Sitemizde bir bildirim yayınlayarak veya şayet tercih edersek, size eposta göndererek bildireceğiz. Şayet değişiklikleri kabul etmezseniz, aboneliğinizi veya başka şekillerde siteyi kullanmayı o an sonlandırmalısınız. Bildirim yayınlandıktan (veya size eposta gönderdikten) sonra Site veya Hizmetleri kullanırsanız, Hizmetler veya bu Kullanım Koşullarında yapılan değişiklikleri veya hizmetlerin veya bu Kullanım Koşullarının sonlandırılmasını kabul ettiğiniz varsayılacaktır.

4. ÖDEME KOŞULLARI; OTOMATİK YENİLEME; İPTAL; PARA İADESİ GARANTİSİ.

Surveey.com şimdilik tamamen ücretsiz bir hizmettir. Hizmetlerimiz için hiçbir ödeme yapmayacaksınız. Şayet bu politikayı değiştirir ve bazı hizmetler için ücret almaya karar verirsek bütün kullanıcılarımızı eposta ile haberdar edeceğiz.

5. KAYIT & ŞİFRE.

Sitenin kayıt bölümünde güncel, eksiksiz, doğru bilgiyi sağlayacaksınız. Daha sonra bu bilgiyi güncelleyecek ve gereğince güncel tutacaksınız. Hizmetlere ve hesabınıza erişmek için bir şifre sağlayacaksınız. Şifreniz ile hesap bilginizin gizliliğini muhafaza etmekte tüm sorumluluk size aittir. İzinsiz hesap faaliyeti veya eposta liste(ler)inizde herhangi bir izinsiz kullanım veya fark ettiğiniz herhangi bir güvenlik ihlalini bize derhal bildireceksiniz.

Surveey.com tek kullanıcılı bir hizmetidir. Aynı hesaba çoklu oturum açma ve şifre tanımlama mümkün değildir ve izin verilmez. Kullanıcı adlarını ve şifreleri başkalarıyla paylaşamazsınız. Oturum açma bilgisini paylaşmak bu Sözleşmeye aykırıdır ve hesabın derhal sonlandırılmasıyla neticelenebilir.

6a. KİŞİSEL GİZLİLİK.

Kullanıcıların özel ve gizli bilgilerini koruyacağımızı taahhüt etmekteyiz. Kişisel Gizlilik Politikamız hakkında daha fazla bilgi için, lütfen burayı tıklayınız. Surveey.com Kişisel Gizlilik Politikasıyla uyumlu olan bir kişisel gizlilik politikasını sürdürmeyi ve buna uymayı kabul etmektesiniz. Anketlerinize şahsen cevap veren kişilerin veya anketleri gönderdiklerinizin kimliklerinin saptanmasını sağlayacak bilgilerle ilgili bütün kararlardan siz sorumlusunuz. Anketlerinizin 13 yaş altındaki çocukları hedef almayacağını ve 13 yaş altı çocuklardan bilerek kimliklerinin saptanmasını sağlayacak bilgi toplamayacağınızı beyan ve taahhüt etmektesiniz.

6b. GİZLİLİK.

Gizli Bilgilerinizden (aşağıda tanımlanan) herhangi birini bu Sözleşmeye uygun olarak Site ve Hizmetlerini çalıştırmak dışında herhangi bir amaçla kullanmamayı kabul ediyoruz. Gizli Bilgilerinizden herhangi birini, gizlilik yükümlülükleriyle bağlı olan ve Gizli Bilgiye Site ve Hizmetleri çalıştırmak için erişimi olması gereken çalışanlarımız ve danışmanlarımızdan başka herhangi bir üçüncü tarafa açıklamamayı kabul ediyoruz. Bu Sözleşmedeki hiçbir şey Gizli Bilgilerinizi kullanmaksızın ürünleri, fikirleri veya işleri bağımsız olarak geliştirme, satın alma veya pazarlama haklarımızı sınırlamaz. "Gizli Bilgi" sadece Hizmetlere veya Siteye sizin tarafınızdan girildiği ölçüde, (a) böyle bir bilginin sizin tarafınızdan ticari sır olarak muhafaza edilmesi durumunda bütünüyle teknik bilgi, know-how ve diğer fikri mülkiyeti; (b) gizli pazarlama stratejilerini; (c) gizli müstakbel ürün planlarını; (d) gizli mali bilgiyi (fiyatlama dâhil); ve (e) diğer gizli iş bilgisini içerebilir. Gizli Bilgi (i) tarafınızca açıklanmadan önce kamu alanında elde edilebilir olan ve genel olarak kamu tarafından bilinen; (ii) tarafınızca açıklandıktan sonra tarafımızdan kaynaklanan bir fiil veya eylemsizlikten kaynaklanmaksızın kamu tarafından bilinen ve genellikle elde edilebilir olan; (iii) tarafınızca açıklandığında zaten elimizde olan; (iv) tarafımızca bir üçüncü şahıstan bu üçüncü şahsın gizlilik yükümlülüklerini ihlal etmeksizin elde edilen; (v) sizin Gizli Bilgilerinizi kullanmadan veya onlarla ilişkili olmaksızın tarafımızca bağımsız olarak geliştirilen veya (vi) ifşa etmeden önce anında yazılı olarak size bildirmemiz ve bilginin halka ifşa edilmesini engelleyen bir emir çıkarttırmanızda yardımcı olmamız kaydıyla, kanunen ifşa etmemiz bilgileri kapsamayacaktır.

7. ANTI-SPAM (İSTENMEYEN POSTA) POLİTİKASI.

Surveey.com, araştırma ve geribildirim için önde gelen web tabanlı bir uygulama olup, İnternet topluluğunun güvenilen bir üyesi olmaya adanmıştır. Bu itibarla, katı bir anti-spam tutumu benimsedik. Spam bir alıcının e-posta kutusunu doldurabilir ve alıcının zaman ve parasını ziyan edebilir. Spam sıklıkla alıcıların İnternet Servis Sağlayıcılarına şikâyet etmelerine neden olmaktadır, bunlar da buna karşın Surveey.com gibi yasal servislerin veya sizler gibi Kullanıcıların erişimini bloke edebilir ya da sınırlayabilir.

Alıcıların spam’dan kurtulmalarına yardımcı olmak ve Hizmetlerimizin Kullanıcı topluluğumuzca kullanılırlığını azami seviyeye çıkarmak için, spam’a karşı “sıfır hoşgörü” tavrını aldık. Aşağıdakileri teyit, taahhüt ve kabul edersiniz:

Hizmetlerin kullanımında herhangi bir spam faaliyetine girmeyeceğinizi.
Surveey’in “anket sunucusu” olarak hizmet verdiğini ve herhangi bir anketin göndericisi ya da düzenleyicisi olmadığını ve dolayısıyla Hizmetleri kullanırken kendi eposta/SMS gönderme faaliyetlerinizin tek sorumlusu olduğunuzu.
Ya sürmekte olan bir iş veya kişisel ilişkiniz olduğunu veya kendi eposta/mobil telefon listenizdeki ve bir üçüncü şahıstan elde ettiğiniz herhangi listelerdeki kişilere bir ankete katılmaya davet eden eposta/SMS mesajları göndermek için izin aldığınızı.
Siteyi ve Hizmetleri kullanmanızın herhangi bir spam gönderimi ve reklam iletileri ile ilgili ve istenmeyen postaları yasaklayan veya caydıran diğer ilgili kanunları veya mevzuatı ihlal etmeyeceğini.
Şayet herhangi yasal olmayan bir spam gönderme faaliyetine girerseniz, Surveey.com böyle bir davranışı ilgili mercilere raporlayacak ve kimliğinizin tespit edilmesini sağlayacak bilgiler dâhil olmak üzere herhangi ve bütün bilgileri ilgili emniyet görevlilerine veya birimlerine teslim edecektir.
Sizden herhangi bir zamanda eposta/SMS alıcılarınızın sizden eposta/SMS almayı kabul ettiklerinin kanıtını talep edebiliriz. Siz ya da listeyi satın aldığınız satıcının kullandığı özel listeye katılım prosedürlerinin dokümantasyonunu ve satıcının adını sunmanızı isteyebiliriz.
Hizmetleri herhangi spam eposta/SMS ile ilgili olarak kullandığı veya başka şekilde bu Kullanım Koşullarını ihlal ettiği belirlenen herhangi bir kullanıcının hesabını sonlandıracağız. Ayrıca eğer gönderimleriniz yüksek ulaşmama oranı, hakkınızda spam bildirisi veya şikâyeti, ilgisiz adres defteri/eposta cep numarası listesi yönetimi veya anti-spam ilkelerine riayet etmeme dâhil olmak üzere alıcı izinlerinin yetersiz gözetimi ile sonuçlanırsa da hesabınızı sonlandırabileceğimizi lütfen biliniz. Şayet faaliyetlerinizin bu Anti-Spam politikasına uygun olmadığına inanırsak Hizmetleri kullanmanızı ve hesap(lar)ınızı sonlandırma hakkını mahfuz tutmaktayız. Anti-Spam politikamıza uyduğunuz ve iyi eposta/SMS uygulamalarına bağlılığınız için size teşekkür ederiz.

8. DİĞER YASAKLANAN KULLANIMLAR.

Aşağıdakileri teyit, taahhüt ve kabul etmektesiniz:

Hizmet veya Site üzerinden herhangi pornografik, müstehcen, saldırgan, tehdit edici, taciz edici, iftira eden, nefret eğilimli, zararlı, iftira niteliğinde olan, ırkçı, yasal olmayan veya başka şekilde itiraz edilebilir materyal veya içerik aktarmayacağınızı.
Kimliğinizi gizlemeye teşebbüs eden veya sizi başka bir kişi gibi takdim etmeye teşebbüs eden ileti göndermeyeceğinizi.
Yasal olmayan faaliyetler hakkında öğretici bilgileri teşvik eden, sağlayan veya bunlarla ilgili olan veya herhangi bir birey veya gruba maddi zarar vermeyi veya bunları yaralamayı teşvik eden malzeme veya içeriği iletmeye, yayınlamaya veya dağıtmaya tarafınızca yapılacak herhangi bir teşebbüs kesinlikle yasaktır.
Devlet ve federal kanunlara göre bütün gerekli eylemleri yerine getirmedikçe ve gereklerini karşılamadıkça, 18 yaş altında herhangi bir kimseye anket ve ankete katılma talepleri dâhil herhangi bir materyal göndermek için Hizmeti veya Siteyi kullanmayacağınızı.
Hiçbir şekilde bir virüs, bozuk dosya veya başka bir kişinin bilgisayarının, Hizmetin veya Sitenin çalışmasına zarar verebilecek herhangi benzer bir yazılım veya program içeren dosyalar yüklemeyeceğinizi veya dağıtmayacağınızı.
Hizmet ve Site ile bağlantılı ağlara müdahale etmeyeceğinizi veya bunları bozmayacağınızı.
Surveey.com tarafından veya Surveey.com için muhafaza edilen hesaplar, kilitli alanlar veya veritabanları dâhil olmak üzere, herhangi bir bilgisayar sistemine tarafınızca yetkisiz erişim kazanmak için yapılacak herhangi bir teşebbüs kesinlikle yasaktır.
Şayet bu paragrafta ifade edilen faaliyetlerden herhangi birinde bulunursanız veya bu Kullanım Koşullarından herhangi birini ihlâl ederseniz, hesabınız sonlandıracaktır ve Hizmet ile Sitenin kullanmanız yasaklanacaktır. Yasalara aykırı herhangi bir davranışı ilgili mercilere raporlayacağız ve böyle bir faaliyet ile ilgili herhangi ve bütün bilgileri ilgili kişiler ve birimlere teslim edeceğiz.

9. GARANTİLERİN REDDİ.

AÇIKÇA ONAY VE KABUL EDERSİNİZ Kİ HİZMET VE SİTENİN KULLANIM RİSKİ YALNIZCA SİZE AİTTİR. HİZMET VE SİTE “OLDUĞU GİBİ” VE “OLDUĞU KADARIYLA” TEMELLİ OLARAK SAĞLANMAKTADIR.

KANUNUN İMKÂN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, SURVEEY.COM TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DE DÂHİL OLUP BUNLARLA SINIRLI KALMAKSIZIN AÇIK VEYA ZIMNİ HER TÜR DURUMU VE BÜTÜN GARANTİLERİ SARİH OLARAK REDDEDER. HİZMETLERİN VEYA SİTENİN İÇERİĞİ HATALAR, ARIZALAR, SORUNLAR VEYA DİĞER SINIRLAMALAR İÇEREBİLİR. SURVEEY.COM İÇERİKTEKİ HERHANGİ HATA VEYA EKSİKTEN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK VEYA SORUMLULUK ÜSTLENMEZ.

SURVEEY.COM HERHANGİ BİR HİZMET ÜZERİNDEN OLUŞTURULAN BİR ANKETİN İÇERİĞİNDEN VEYA ANKETE KATILMA DAVETİNDEN VEYA DAVET SONUÇLARINI GÖZDEN GEÇİRMEYE DAVETTEN SORUMLU DEĞİLDİR VE AYRICA HERHANGİ BİR ANKET TALEBİNE VERİLEN CEVAPLARDAN YA DA ANKET CEVAPLARINDAN OLUŞAN SONUÇLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. SURVEEY.COM NE KENDİSİNE SAĞLANAN KAYIT BİLGİSİNİN, NE DE ANKET KATILIMCILARININ ANKETLERE CEVABEN KULLANICILARA SAĞLADIĞI BİLGİLERİN GÜVENİLİRLİĞİ VEYA DOĞRULUĞU HAKKINDA HERHANGİ BİR BEYAN VE TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR. SURVEEY.COM HERHANGİ BİR ANKETİN, ANKET CEVAPLARININ VEYA ANKET SONUÇLARININ KULLANIMININ NETİCELERİ HAKKINDA BEYAN VEYA TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR VE AYRICA SURVEEY.COM HERHANGİ BİR ANKETİN, ANKET CEVAPLARININ VEYA ANKET SONUÇLARININ DOĞRULUĞU, YARARLILIĞI, GÜVENİLİRLİĞİ, KESİNLİĞİ VEYA BAŞKACA HUSUSU BEYAN VEYA TAAHHÜT ETMEMEKTEDİR. SURVEEY.COM HERHANGİ BİR ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR, KAYBEDİLEN KÂRLAR, İŞLERİN KESİNTİYE UĞRAMASI VEYA HİZMET VEYA SİTE ÜZERİNDE VEYA ÜZERİNDEN OLUŞTURULAN HERHANGİ BİR ANKET, HERHANGİ BİR ANKET CEVABI VEYA ANKET SONUÇLARININ HERHANGİ BİR ŞEKİLDE, HERHANGİ BİR ANKETİN KULLANILMASINDAN VEYA GÜVENİLMESİNDEN DOĞAN DİĞER ZARARLAR DÂHİL BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN SORUMLU DEĞİLDİR. HİZMET VEYA SİTEYİ KULLANIRKEN ALINAN HERHANGİ BİR ANKETİN, ANKET CEVAPLARININ, ANKET SONUÇLARININ VEYA DİĞER BİLGİNİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ, TAMLIĞI VE YARARLILIĞINI DEĞERLENDİRMEK SADECE SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR.

SURVEEY.COM HİZMET VEYA SİTENİN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINI VEYA HİZMETİN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ, VİRÜSSÜZ, HATASIZ, DOĞRU VE GÜVENİLİR OLACAĞINI GARANTİ ETMEMEKTEDİR; AYRICA SURVEEY.COM HİZMET VEYA SİTE ÜZERİNDEN ELDE EDİLEBİLECEK HERHANGİ BİR BİLGİYE DAİR VEYA YAZILIM VEYA HİZMET YAZILIMINDAKİ HATALARIN DÜZELTİLECEĞİNE VEYA SİTENİN VİRÜSTEN VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERDEN ARINDIRILMIŞ OLDUĞUNA DAİR HERHANGİ BİR TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR.

HİZMET VEYA SİTE KULLANILARAK İNDİRİLEN VEYA BAŞKA ŞEKİLDE ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR MALZEME VE/VEYA VERİNİN KENDİ TAKDİRİNİZDE VE RİSKİNİZDE YAPILDIĞINI ANLAMAKTA VE ONAYLAMAKTASINIZ VE KENDİ BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZE GELEBİLECEK HERHANGİ BİR ZARARDAN VEYA BÖYLE BİR MATERYAL VEYA VERİNİN İNDİRİLMESİNDEN OLUŞAN VERİ KAYBINDAN YEGÂNE SORUMLU OLACAĞINIZI ANLAMAKTASINIZ.

SURVEEY.COM HİZMET VEYA SİTE ÜZERİNDEN SATIN ALINAN VEYA ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR MAL VEYA HİZMETLE İLGİLİ VEYA HİZMET YA DA SİTE ÜZERİNDEN BAŞLATILAN VEYA BUNLARA DAYANAN İŞLEMLERLE İLGİLİ HERHANGİ BİR TAAHHÜTTE BULUNMAZ.

SİZİN TARAFINIZDAN HİZMET VEYA SİTEDEN VEYA BUNLAR ÜZERİNDEN ELDE EDİLEN SÖZLÜ VEYA YAZILI HİÇBİR BİLDİRİM VEYA BİLGİ BURADA SARİH OLARAK VERİLMEDİKÇE HİÇBİR TAAHHÜT OLUŞTURMAYACAKTIR.

10. YÜKÜMLÜLÜĞÜN SINIRLANDIRILMASI.


GEÇERLİ KANUNA GÖRE İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE, NE SURVEEY.COM NE DE HERHANGİ BİR ANA ŞİRKET, YAN KURULUŞ, BAĞLI KURULUŞ, BUNLARIN YETKİLİLERİ VEYA ÇALIŞANLARI SİZİN HİZMETE, HERHANGİ BİR ANKETE VEYA ANKET YANITINA YA DA ANKET SONUÇLARINA ERİŞİMİNİZ, BUNLARI KULLANMANIZ, KULLANAMAMANIZ VEYA BUNLARA GÜVENİNİZDEN DOĞAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, TESADÜFÎ, SONUÇSAL VEYA CEZA KABİLİNDEN HERHANGİ BİR ZARARA, BU ZARARLARDAN HABERDAR EDİLMİŞ OLSALAR BİLE, MARUZ KALAMAZLAR. ŞAYET HİZMETTEN VEYA SİTEDE MEVCUT OLAN VEYA ÜZERİNDEN ALINAN VEYA BU SÖZLEŞMENİN HERHANGİ BİR MADDESİNDEN MEMNUN DEĞİLSENİZ, TEK VE MÜNHASIR ÇARENİZ HİZMETİ KULLANMAYI VE SİTEYİ DERHAL BIRAKMAKTIR.

11a. MÜLKİYET HALKLARI.

Surveey.com, bu içeriğin Surveey.com tarafından sağlanmış ve/veya tasarlanmış olduğu ölçüde Hizmet veya Sitede bulunan grafikler, isimler, metin, yazılım, müzik, videolar, ses, resimler, derlemeler, anket şablonları, anketler, sayfa düzeni, tasarım, süreçler, prosedürler, manyetik dönüşüm, dijital dönüştürme veya diğer materyalin sahibidir. Hepsi telif hakları, ticari markalar, patentler, ticari sırlar ve diğer mülkiyet hakları ve kanunlarınca korunmaktadır. Bütün ticari markalar ilgili sahiplerinin mülküdür. Kimse içeriği kopyalayamaz, çoğaltamaz, herhangi bir şekilde dağıtamaz veya kaynak koda dönüştüremez veya tersine mühendislik uygulayamaz ya da parçalara ayıramaz. Burada yetki verildiği şekilde, kendi kişisel kullanımınız için sadece nihai bir ürün olarak, anketler oluşturmak ve anket cevaplarını ve anket sonuçlarını görmek için Hizmet ve Sitenin içeriğini kullanma sınırlı iznine sahipsiniz ve her zaman için Surveey.com’un logosunu ürün üzerinde herhangi şekil veya ortamda muhafaza etmelisiniz. Hesabınız aktif iken, anketlerinize, anket cevaplarınıza ve ilgili anket verilerine erişim hakkınız olacaktır ve bu içeriği üçüncü şahıslara açıklamanın tüm riskini üstlenmektesiniz. Surveey.com içeriğini herhangi yasaklanmış bir şekilde değiştirmek veya kullanmak telif hakkı ve diğer mülkiyet yasalarına aykırıdır. Hiç kimse bu Siteden sarih ön izin olmaksızın kopyalayamaz, çoğaltamaz, iletemez, afişe edemez, dağıtamaz veya türetilmiş çalışmalar oluşturamaz.

11b. İSİMLERİN, MARKALARIN VEYA DİĞER TESCİLLİ MATERYALİN SUİİSTİMAL EDİLMEMESİ VE KÖTÜYE KULLANILMAMASI.

Herhangi bir marka adını, ticari markayı, hizmet markalarını, patentleri, imajları, metin veya diğer müseccel gereçlerin veya bir başkasının içeriğini Hizmet veya Site üzerinden kullanmamayı, kötüye kullanmamayı veya suiistimal etmemeyi kabul etmektesiniz. Şayet böyle herhangi bir tescilli materyali veya içeriği kullanırsanız, bunu yaparak, bunu yapma hak ve yetkiniz olduğunu garanti etmektesiniz.

12. BAĞLANTILAR VE REKLAM VERENLER.

Surveey.com üçüncü taraflarca yürütülen İnternet sitelerine reklam alanları ve/veya bağlantılar ve işaretçiler sağlayabilir. Surveey.com ne bütün üçüncü taraf sitelerini ne de sağlayabilecekleri herhangi ürün veya hizmetleri incelemektedir. Surveey.com bu üçüncü tarafların içerikleri, ürünleri veya hizmetlerinden sorumlu değildir ve bunları desteklemez. SURVEEY.COM SİTE ÜZERİNDE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR TARAFINDAN SUNULAN VEYA ÖNERİLEN HERHANGİ BİR BİLGİ, ÜRÜN VEYA HİZMETİ HERHANGİ BİR BAKIMDAN KONTROL ETMEZ. SURVEEY.COM SİTE ÜZERİNDE REKLAM VERİLEN VEYA BAĞLANTI İLE ERİŞİLEN ÜRÜNLERE KEFİL OLMAZ VEYA BUNLARI GARANTİ ETMEZ.

13. SONLANDIRMA.

Bu Kullanım Koşulları ve Hizmet Surveey.com tarafından herhangi bir zamanda sonlandırılabilir. Surveey.com Hizmetin sonlandırılmasından dolayı size ya da herhangi bir üçüncü şahsa karşı sorumlu olmayacaktır. Kullanım şartları veya Hizmetten veya bunlardaki herhangi bir değişiklikten veya Hizmetten veya Siteden memnun olmamanız halinde, yapacağınız yegâne şey, Hizmeti kullanmayı devam ettirmemek, aboneliğinizi sonlandırmak ve bu eylemlerle ilgili bize bildirim yapmaktır. Sonlandırmayı müteakiben, Hizmet ve Siteyi kullanma hakkınız derhal sonlanacaktır ve Surveey.com’un herhangi bir anketini, anket cevabını veya anket sonuçlarını tutmak, iletmek veya size erişilebilir kılmak için hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır.

14. TAZMİNAT.

Surveey.com’u, üst kuruluşları, yan kuruluşları, bağlı kuruluşları, yetkilileri ve çalışanlarını herhangi bir talep veya iddialardan, sizin Hizmet veya Siteyi, anketleri, anket cevaplarını,anket sonuçlarını ve Hizmet veya Site ile herhangi bir şekilde bağlantılı olan herhangi davranıştan, bu Kullanım Şartlarında bulunan herhangi bir taahhüt veya hükmün ihlali dahil olmak üzere bunlardan kaynaklanan avukat ücretleri dahil savunmayı, tazmin etmeyi ve zarar görmesini engellemeyi kabul etmektesiniz.

15. YARGILAMA YETKİSİ.

Bu Kullanım Şartları ve siz ile Surveey.com arasındaki ilişki İstanbul, Türkiye’de başlatılmış ve gerçekleştirilmiş olarak telakki edilecektir ve kanun prensipleriyle çelişkiye düşmeden ve aynı zamanda Malların Uluslar arası Satışı için Kontratlar hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonunu hariç tutarak, Türkiye kanunlarına göre yorumlanacak ve bunlara tabi olacaktır ve buna göre yorumlanacaktır. Türkiye mahkemelerinin kişisel ve münhasır yargılamasına ve yargılama yerine tabi olmayı kabul ediyorsunuz. Surveey.com Site üzerindeki veya Hizmetlerle ilgili materyal veya içeriklerin başka mahallerde kullanım için uygun veya müsait olduğuna dair taahhüt ve beyanda bulunmamaktadır ve onlara içeriklerinin yasa dışı olduğu bölgelerden erişmek kesinlikle yasaktır. Başka yerlerden Hizmetlere veya Siteye erişenler bunu kendi inisiyatifleri ile ve riski kendilerine ait olmak üzere yaparlar ve yerel kanunlara uymaktan sorumludurlar. Bu Kullanım Koşulları tahtında herhangi bir talep temel teşkil eden olguların meydana gelmesinden itibaren 1 yıl içinde yapılmalıdır.

16. SÖZLEŞMENİN TÜRÜ.

Kayıt prosedürünü tamamlamanızın bu Kullanım Koşullarını kabul etmeniz anlamına geldiğini kabul etmektesiniz. Ayrıca, bu Kullanım Koşulları siz ile Surveey.com arasındaki tam ve tek sözleşmedir ve herhangi önceki veya başka mutabakatının, beyan veya taahhüdün, herhangi gizlilik sözleşmelerinin, satın alma emirlerinin, lisans sözleşmelerinin, hizmet sözleşmelerinin, faturaların veya Site veya Hizmetler ile ilgili bize sunabileceğiniz herhangi başka kayıt ve şartlar dâhil bunlarla sınırlı olmaksızın yerini alır. Hizmetler ve Sitenin her kullanımının bu Kullanım Koşullarının en güncel sürümünü kabulünüzü ve onayınızı yeniden teyit ettiğini kabul etmektesiniz.

17. GENEL HÜKÜMLER.

Siz ile Surveey.com arasındaki ilişkinizden veya bu Kullanım Koşullarından ortaya çıkabilecek herhangi bir ihtilafta, haklı çıkan taraf makul avukatlık ücretleri ve maliyetlerine hak kazanır. Surveey.com tarafından bu Kullanım Koşulları tahtında herhangi bir hakkın veya hükmün tatbik edilmemesi o hükmün veya bu Kullanım Koşullarının herhangi bir başka hükmünün kaldırılmasını teşkil etmeyecektir. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmü yargılama yetkisi olan bir mahkemece geçersiz veya uygulanamaz olarak belirlenirse, diğer hükümler tam olarak yürürlükte kalacaklardır.
Terms of Use
Surveey.com ("We" or "Surveey") is owned and operated by Kokteyl, Inc. We provide and maintain an Internet Web site (the "Site") for the benefit of users of our services ("you" or "User"). On our Site we provide hosted tools and processes to allow you to create individualized surveys, obtain survey results, use related services (collectively and as applicable, "Services").

The Services and use of the Site are provided to you subject to the terms and conditions set forth in these Terms of Use ("Terms of Use" or "Agreement") and our Privacy Policy, and any other rules and policies set forth on this Site. The terms and conditions below and any other rules or policies set forth on this Site comprise the entire agreement between you and Surveey.com and supersede all prior agreements between us.

1. ACKNOWLEDGMENT AND ACCEPTANCE

PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS OF THIS AGREEMENT CAREFULLY. BY COMPLETING THE REGISTRATION PROCESS, YOU ACCEPT AND AGREE TO ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS SET FORTH IN THIS AGREEMENT AND IN OUR PRIVACY POLICY. YOU HEREBY ACKNOWLEDGE THAT YOU ARE 18 YEARS OF AGE OR OLDER.

2. USER RESPONSIBILITIES.

These Terms of Use give you important obligations. You agree to the following responsibilities:

Compliance with our Anti-Spam policy. Please see Section 7 below.
Lawful use of the Services only. Please see Section 8 below.
Creation and maintenance of all content in the account including but not limited to survey content, email/SMS content, address books and contact information.
Email/mobile phone number list and Address Book maintenance including opt-out contact information and immediate removal of opt-outs and bounces from email/mobile phone number lists and the address book.
Full responsibility for all activity associated with your use of our Site and Services.
Compliance with all other obligations set forth in these Terms of Use.
We reserve the right to deactivate your account(s) as we deem appropriate or necessary, without notice. You enter and use the Site and the Services at your own risk. Surveey.com is not responsible for your activities, surveys, content, results or questions from respondents, other data, or any other matter concerning your use of the Site or the Services. We recommend that you keep track of your survey results and other data in your own personal records, as we reserve the right to discontinue your account(s) or terminate the Services at any time. We are not responsible for the deletion of any data that is in or has been added to your account(s). If a User account remains inactive for a period of 12 months, we will deactivate the account.

3. MODIFICATION TO SERVICES PROVIDED; TERMS OF USE.

You acknowledge and agree that we may, with or without notice, modify or terminate the Services and/or the Site. Further, we may modify these Terms of Use from time to time, including the fees we charge for Services. Modifications of the Service may include, without limitation, changes in the maximum allowable memory space, number of entries allowed in the Email/SMS List Manager, number of survey respondents, number of surveys, and number of survey questions that may be created, saved, sent or used through the Site (collectively, "Thresholds").

We will notify you of changes we make by posting a notice on our Site, or, if we choose, by sending you an email. If you do not accept the changes, you must terminate your subscription or other use at that time. Your use of the Site or the Services after the notice is posted (or we send you the email) shall be deemed to be acceptance of the modification or termination of the Services or these Terms of Use.

4. PAYMENT TERMS; AUTOMATIC RENEWAL; CANCELLATION; MONEY-BACK GUARANTEE.

Surveey.com is entirely free service for now. You will not make any payment for our services. If we change this policy and decide to charge fee for some of services, we will inform all of our users by email.

5. REGISTRATION & PASSWORD.

You will provide current, complete, accurate information in the registration section of the Site. You will further update and keep that information current as needed. You will provide a password in order to access the Services and your account. You are solely responsible for maintaining the confidentiality of your password and account information. You will immediately notify us of any unauthorized account activity, or any unauthorized use of your email list(s) or any other breach of security you become aware of.

Surveey.com is a single user service. Multiple logins and passwords to the same account are not available or permitted. You may not share logins and passwords with others. Sharing login information is in violation of this Agreement and may result in immediate account termination.

6a. PRIVACY.

We are committed to protecting the privacy and confidential information of Users. For more information on our Privacy Policy, please click here. You agree to maintain and comply with a privacy policy that is consistent with the Surveey.com Privacy Policy. You are responsible for all decisions with respect to the personally identifiable information of persons that respond to your surveys or to whom you send surveys. You represent and warrant that your surveys will not target children under 13 and that you will not knowingly collect personally identifiable information from children under 13.

6b. CONFIDENTIALITY.

We agree not to use any of your Confidential Information (defined below) for any purpose except to operate the Site and Services in accordance with this Agreement. We agree not to disclose any of your Confidential Information to any third party other than to our employees and consultants who are bound by confidentiality obligations and are required to have access to the Confidential Information in order to operate the Site and Services. Nothing in this Agreement limits our right to independently develop, acquire or market products, ideas, or businesses, without use of your Confidential Information. "Confidential Information" may include, solely to the extent entered into the Services or Site by you, (a) technical information, know-how and other intellectual property, to the fullest extent that such information is maintained as a trade secret by you; (b) confidential marketing strategies; (c) confidential future product plans; (d) confidential financial information (including pricing); and (e) other confidential business information. Confidential Information will not include any information that (i) was publicly known and generally available in the public domain prior to the time of disclosure by you; (ii) becomes publicly known and generally available after disclosure by you through no action or inaction of ours; (iii) is already in our possession at the time of disclosure by you; (iv) is obtained by us from a third party without a breach of such third party's obligations of confidentiality; (v) is independently developed by us without use of or reference to your Confidential Information; or (vi) is required by law to be disclosed by us, provided that we give you prompt written notice of such requirement prior to such disclosure and assistance in obtaining an order protecting the information from public disclosure.

7. ANTI-SPAM POLICY.

Surveey.com, a leading Web-based application for research and feedback, is committed to being a trusted member of the Internet community. As such, we have adopted a firm anti-spam stance. Spam can deluge a recipient's email box and waste the recipient's time and money. Spam often causes recipients to complain to their Internet Service Providers who in turn may block or restrict access from legitimate services like Surveey.com, and Users, like you.

To help recipients be free from spam, and to maximize the availability of our Services to our community of Users, we have taken a "zero tolerance" stand against spam. You acknowledge, warrant and agree that:

You will not engage in any spamming activities in your use of the Services.
You understand that Surveey is serving as "survey host" and is not the sender or originator of any survey, and that you are therefore solely responsible for your email/SMS-ing activities using the Services.
You warrant that you either have an ongoing business or personal relationship with or have obtained consents to send email/SMS messages inviting participation in a survey to the persons on your own email/mobile phone list and on any lists you have acquired from a third party.
Your use of the Site and Services will not violate any spamming, junk mail or other related laws or regulations prohibiting or discouraging unsolicited mail.
If you engage in any unlawful spamming activity, Surveey.com will report such conduct to the appropriate authorities and turn over any and all information, including personally identifiable information, to appropriate law enforcement persons or entities.
We may request at any time that you provide proof that your email/SMS recipients have agreed to receive email/SMS messages from you. We may require that you provide the name of a list vendor and documentation of specific opt-in processes you or the vendor have used.
We will terminate the account of any User determined to have used the Services in connection with any spam email/SMS or otherwise breached these Terms of Use. Please be advised that we may also terminate your account if your mailings result in high bounce rates, a report or complaint of spam against the sender, poor monitoring of recipient consents including lax address book and email/mobile phone list management, or lack of compliance with anti-spam guidelines. We reserve the right to terminate your account(s) and your use of the Services, without notice, if we believe your activities are not in compliance with this Anti-Spam policy. We thank you for your compliance with our Anti-Spam policy and your commitment to good email/SMS-ing practices.

8. OTHER PROHIBITED USES.

You acknowledge, warrant and agree that:

You will not transmit through the Service or the Site any pornographic, obscene, offensive, threatening, harassing, libelous, hate-oriented, harmful, defamatory, racist, illegal or otherwise objectionable material or content.
You will not send any transmission that attempts to hide your identity or represents you as someone else.
Any attempt by you to transmit, publish or distribute material or content that promotes, provides or relates to instructional information about illegal activities or promotes physical harm or injury against any individual or group is strictly prohibited.
You will not use the Service or the Site to send any materials, including surveys and requests to take surveys, to any persons under 18 years of age unless and until you have taken and follow all necessary action and compliance pursuant to state and federal laws.
You will not upload or distribute in any way any files that contain viruses, corrupted files or any similar software or programs that may damage the operation of anyone else's computer, the Service or the Site.
You will not interfere or disrupt networks connected to the Service and the Site.
Any attempt by you to gain unauthorized access to any computer system, including accounts, lockers or databases maintained by and for Surveey.com, is strictly prohibited.
If you engage in any activity set forth in this paragraph or violate any terms or conditions of these Terms of Use, your account will be terminated and use of the Service and Site prohibited. We will report any unlawful conduct to the appropriate authorities and turn over any and all information regarding such activity to appropriate persons or entities.

9. DISCLAIMER OF WARRANTIES.

YOU EXPRESSLY ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT USE OF THE SERVICE AND THE SITE IS AT YOUR SOLE RISK. THE SERVICE AND THE SITE ARE PROVIDED ON AN "AS IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS.

TO THE FULLEST EXTENT ALLOWED BY LAW, SURVEEY.COM EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. THE CONTENTS OF THE SERVICES OR THE SITE MAY CONTAIN BUGS, ERRORS, PROBLEMS OR OTHER LIMITATIONS. SURVEEY.COM ASSUMES NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY FOR ANY ERRORS OR OMISSIONS IN CONTENT.

SURVEEY.COM IS NOT RESPONSIBLE FOR THE CONTENTS OF ANY SURVEY OR INVITATIONS TO TAKE SURVEYS OR INVITATIONS TO VIEW SURVEY RESULTS CREATED ON OR THROUGH THE SERVICE NOR IS IT RESPONSIBLE FOR THE RESPONSES SUBMITTED TO ANY SURVEY REQUESTS OR FOR THE RESULTS GENERATED BY SURVEY RESPONSES. SURVEEY.COM DOES NOT WARRANT OR MAKE ANY REPRESENTATIONS REGARDING THE RELIABILITY OR ACCURACY OF THE REGISTRATION INFORMATION SUPPLIED TO SURVEEY.COM NOR THE RESPONSES OR INFORMATION SUPPLIED BY SURVEY RESPONDENTS TO USERS IN RESPONSE TO SURVEYS. SURVEEY.COM DOES NOT WARRANT OR MAKE ANY REPRESENTATIONS REGARDING THE USE OR THE CONSEQUENCES OF THE USE OF ANY SURVEY, SURVEY RESPONSES OR SURVEY RESULTS NOR DOES SURVEEY.COM WARRANT THE CORRECTNESS, USEFULNESS, RELIABILITY, ACCURACY OR OTHERWISE OF ANY SURVEY, SURVEY RESPONSES OR SURVEY RESULTS. SURVEEY.COM IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR OTHER LOSS RESULTING FROM USE OF OR RELIANCE IN ANY WAY ON ANY SURVEY, SURVEY RESPONSES OR SURVEY RESULTS CREATED ON OR THROUGH THE SERVICE OR THE SITE. IT IS SOLELY YOUR RESPONSIBILITY TO EVALUATE THE ACCURACY, RELIABILITY, COMPLETENESS AND USEFULNESS OF ANY SURVEYS, SURVEY RESPONSES, SURVEY RESULTS OR OTHER INFORMATION RECEIVED WHILE USING THE SERVICE OR SITE.

SURVEEY.COM MAKES NO WARRANTY THAT THE SERVICE OR SITE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR THAT THE SERVICE WILL BE UNINTERRUPTED, TIMELY, SECURE, VIRUS-FREE, ERROR-FREE, ACCURATE OR RELIABLE; NOR DOES SURVEEY.COM MAKE ANY WARRANTY AS TO ANY INFORMATION THAT MAY BE OBTAINED THROUGH THE SERVICE OR SITE OR THAT DEFECTS IN THE SOFTWARE FOR THE SERVICE WILL BE CORRECTED OR THAT THE SITE IS FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS.

YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT ANY MATERIAL AND/OR DATA DOWNLOADED OR OTHERWISE OBTAINED THROUGH USE OF THE SERVICE OR SITE IS DONE AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK AND THAT YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM THE DOWNLOAD OF SUCH MATERIAL OR DATA.

SURVEEY.COM MAKES NO WARRANTY REGARDNG ANY GOODS OR SERVICES PURCHASED OR OBTAINED THROUGH THE SERVICE OR SITE OR ANY TRANSACTIONS ENTERED INTO THROUGH OR BASED UPON THE SERVICE OR THE SITE.

NO ADVICE OR INFORMATION, WHETHER ORAL OR WRITTEN, OBTAINED BY YOU FROM THE SERVICE OR SITE OR THROUGH THE SERVICE OR SITE SHALL CREATE ANY WARRANTY NOT EXPRESSLY MADE HEREIN.

10. LIMITATION OF LIABILITY.

TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE PURSUANT TO APPLICABLE LAW, NEITHER SURVEEY.COM NOR ANY PARENT ENTITIES, SUBSIDIARIES, AFFILIATES, OFFICERS OR EMPLOYEES SHALL BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF YOUR ACCESS TO, USE OF, INABILITY TO USE, OR RELIANCE ON THE SERVICE OR ANY SURVEYS, SURVEY RESPONSES OR SURVEY RESULTS, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IF YOU ARE DISSATISFIED WITH THE SERVICE, THE MATERIALS AVAILABLE ON OR THROUGH THE SERVICE OR THE SITE, OR WITH ANY OF THE TERMS OF THIS AGREEMENT, YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY IS TO DISCONTINUE USING THE SERVICE AND LEAVE THE SITE IMMEDIATELY.

11a. PROPRIETARY RIGHTS.

Surveey.com owns the content including the graphics, names, text, software, music, videos, sound, pictures, compilations, survey templates, surveys, page layout, design, processes, procedures, magnetic translation, digital conversion or other material contained in the Service and the Site to the extent such content is provided and/or designed by Surveey.com. It is all protected by copyrights, trademarks, service marks, patents, trade secrets, or other proprietary rights and laws. All trademarks are the property of their respective owners. No one may copy, reproduce, distribute in any way, or decompile, reverse engineer or disassemble the content. You are permitted the limited license to use the content of the Service and the Site as authorized herein to create surveys and view survey responses and survey results for your personal use as an end product only, and you must at all times maintain Surveey.com’s logo on the product in any form or medium. While your account is active, you will have the right to access your surveys, survey responses, survey results and related survey data, and you assume the entire risk of disclosing such content to third parties. Modification or use of Surveey.com’s content in any prohibited way is a violation of copyright and other proprietary laws. No one may copy, reproduce, transmit, post, distribute or create derivative works from this Site without prior express authorization.

11b. NO MISAPPROPRIATION OR MISUSE OF NAMES, MARKS, OTHER PROPRIETARY MATERIAL.

You agree not to use, misuse or misappropriate any brand names, trademarks, service marks, patents, images, text or other proprietary material or content of another on or through the Service or the Site. If you use any such proprietary material or content, by doing so, you warrant that you have the right and authority to do so.

12. LINKS AND ADVERTISERS.

Surveey.com may provide advertising space and/or links and pointers to Internet sites maintained by third parties. Surveey.com has not reviewed all of the third -party sites nor reviewed any products or services they may provide. Surveey.com is not responsible for nor does it endorse the contents or any products or services of such third parties or their sites. SURVEEY.COM DOES NOT CONTROL IN ANY RESPECT ANY INFORMATION, PRODUCTS OR SERVICES OFFERED OR SUGGESTED BY THIRD PARTIES ON THE SITE. SURVEEY.COM DOES NOT ENDORSE OR OTHERWISE WARRANT OR GUARANTEE THE PRODUCTS OR SERVICES THAT ARE EITHER ADVERTISED ON THE SITE OR CONNECTED BY LINK.

13. TERMINATION.

These Terms of Use and the Service may be terminated by Surveey.com at any time. Surveey.com shall not be liable to you or any third party in any manner for termination of the Service. In the event you should become dissatisfied with the Terms of Use or any modifications thereof, or with the Service or the Site, your only recourse is to discontinue use of the Service, terminate your subscription, and give notice to us of these actions. Upon termination, your right to use the Service and the Site cease immediately and Surveey.com shall have no obligation whatsoever to retain, forward or make available to you any surveys, survey responses or survey results.

14. INDEMNIFICATION.

You agree to defend, indemnify and hold harmless Surveey.com, its parent entities, subsidiaries, affiliates, officers, and employees, from any and all claims and demands, including attorneys' fees, due to or arising from your use of the Site or the Service, surveys, survey responses, survey results and any other conduct related in any way to the Service or the Site, including but not limited to breaching any warranty or provision contained in these Terms of Use.

15. JURISDICTION.

These Terms of Use and the relationship between you and Surveey.com shall be treated as if entered into and executed in Istnabul, Turkey and shall be governed and construed in accordance with the laws of Turkey, without regard to conflict of law principles, and also excluding the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. You agree to submit to personal and exclusive jurisdiction and venue of the courts in Turkey. Surveey.com makes no representation that the materials and content on the Site or relating to the Services are appropriate or available for use in other locations, and accessing them from territories where their contents are illegal is strictly forbidden. Those who access the Services or the Site from other locations do so on their own initiative and at their own risk and are responsible for compliance with local laws. Any claim or demand under these Terms of Use must be made within 1 year of the occurrence of the underlying facts.

16. NATURE OF AGREEMENT.

You agree that your completion of the registration procedure constitutes agreement to these Terms of Use. Further, these Terms of Use are the entire and only agreement between you and Surveey.com and supersede any prior or other understandings, representations or warranties including, but not limited to, any nondisclosure agreements, purchase orders, license agreements, service agreements, invoices or other terms and conditions that you may provide to us in respect of the Site or Services. You agree that each use of the Services and the Site reaffirms your acknowledgment and agreement to the most current version of these Terms of Use.

17. GENERAL PROVISIONS.

In any dispute arising from the relationship between you and Surveey.com or these Terms of Use, the prevailing party shall be entitled to reasonable attorneys' fees and costs. The failure by Surveey.com to enforce any right or provision under these Terms of Use shall not constitute a waiver of that provision or any other provision of these Terms of Use. If any provision of these Terms of Use shall be determined to be invalid or unenforceable by a court of competent jurisdiction, the other provisions shall remain in full force and effect.